Novosti u varoši

Odgovori
Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Izvini, ali nije mi jasno kako to naša istorija svedoči da nije istina da se seliti može samo onaj ko ima gde da se odseli. Štaviše, čini mi se da naša istorija na nebrojenim primerima to upravo i potvrđuje. Godine 1941. neki od Srba (i ne samo Srba!) odselili su se iz Sente u Srbiju (npr. u Grocku) zato što je ona postojala kao generička teritorijalna zajednica svih Srba. Godine 1995. Srbi iz Dvora na Uni takođe su mogli da se isele u Srbiju (npr. u Novi Sad), zato što je i nadalje postojala Srbija kao svim Srbima zajednički generički lokalitet za doseljavanje. Ali činjenica je da Srbi iz Srbije nemaju ni jedan drugi generički lokalitet za selidbu. Druge Srbije, naime, kao srpskog generičkog selidbenog lokaliteta nema. Preostaju, naravno, nebrojeni migratorni lokaliteti (Australija, npr.), ali emigracija nije identična selidbi.

No daleko bi me više zanimalo pojašnjenje koje bi se odnosilo na to šta bi mi trebali da preduzmemo u lokalu. Da ignorišemo postojeće zakone? Kažnjivo je. Da menjamo zakone? Apsolutno, ali to ne možemo da radimo mi u lokalu, budući da ih nismo ni doneli. Da lobiramo za njihovu izmenu? Nema problema, ali lobiranje ne garantuje decidirani ishod. Da potežemo i potenciramo evropske klauzule o zaštiti nacionalnih manjina pred međunarodnim regulatornim telima? Lično mi se čini najproduktivnijim delatnim varijetetom, no time dovodimo sebe u pravno apsurdan položaj, sa svim propratnim posledicama... :?

Dela, konkretizuj malo te modalitete delatne prakse. Ja sam savršeno voljan da učinim sve što je u mojoj moći kako bi isti urodili plodom.
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Ako ti to tako vidiš, da su se u istoriji selili samo oni Srbi koji su imali gde da se odsele, nemam ništa protiv.

Što se tiče druge teme, normalno je da se može delovati i kad nemaš mogućnosti da menjaš zakone. Za početak možeš imati reći svoje mišljenje o posledicama i tražiti da se ono konstatuje zapisnički. Kasnije, možeš unutar stranke pokrenuti to pitanje, možete zauzeti zvanični stav o tom pitanju i obavestiti medije. Treba obavestiti više organe tvoje stranke, pa da i oni zauzmu stav, i tražiti da se isti zakon izmeni. Može li se politički, unutar lokala, postaviti pitanje kulturnog opstanka Srba u Senti, ako nam KOC (znači i muzej i biblioteka, pozorište...) Istorijski arhiv i ko zna šta postanu isključivo mađarski? Mogu li se od lokalne vlasti tražiti ista prava za Srbe kao manjinu u Senti? Može li se postaviti pitanje bratimljenja sa recimo Petrovcem na Mlavi, Aleksincem, Trebinjem, Bijeljinom... Sigurno da može mnogo toga uraditi, ako se želi. Vi kao partija na vlasti u lokalu možete mnogo toga preuzeti, a kao partija u opoziciji u republici morate imati mišljenje o svakoj političkoj situaciji, o svakom pitanju, o svakom propisu...

Što se tiče poštovanja zakona, čini mi se da postoji jedan zakon koji kaže da biblioteke treba da budu izdvojene kao posebne ustanove iz kulturnih centara. Taj zakon se nikad nije sproveo. Kako se mogao ignorisati? Kako se mogao nepoštovati? Kako niko nije ukazao na njega? Nije nikome bilo u interesu.

Ja znam da ti ne shvataš funkcije kao Alajbegovu slamu, već se trudiš da nešto i promeniš, zato i ovo govorim. A mislim da je ovo vredno truda.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Hvala na odgovoru i ukazanoj mi počasti, dragaj dušo moja. Nadovezujući se na njega, pokušaću da direktno ukažem na probleme koji su već sada evidentni, a polazeći od onog drugog dela Tvog posta - onog u kojem je sadržana upitnost spram nepoštovanja Zakona o bibliotečkoj delatnosti. Čini mi se da će odgovor biti korisno ilustrativan.

Vidiš, osnovni je problem u tom žalosnom zamešateljstvu počivao u obilju totalno aljkavom legislativom omogućenih evazivnih pravnih rešenja, koja su i tada baš kao i sada bila uslovljena političkim voluntarizmom nastalim iz proste i prizemne političke trgovine. Pređašnji Zakon o bibliotečkoj delatnosti bio je, naime, donet 26. maja 1994. (Sl. glasnik RS br. 34/94) i u svom Čl. 4 je izrekom utvrdio i sledeće:
„Druge organizacije mogu obavljati bibliotečku delatnost pod uslovom da imaju organizacionu jedinicu za obavljanje te delatnosti upisanu u registar biblioteka.”
U pravnom smislu to je bilo sasvim dovoljno da Biblioteka nikada ne bude izdvojena kao posebna ustanova. Zakon je, uistinu, obavezivao opštinu da osnuje biblioteku radi zadovoljenja potreba građana, ali je problem nastalo usled kolizije izvornih odredbi Zakona o bibliotečkoj delatnosti i onih u Zakonu o javnim službama, pa je kao kompromisno rešenje bio uveden i pomenuti član. Status ustanove bio je, naime, regulisan i odredbama Zakona o javnim službama, čiji je pak sastavni deo činio i subsidijarni Pravilnik o načinu utvrđivanja obima sredstava za vršenje poslova u opštinama i gradovima (Sl. glasnik RS br. 31/94), a koji je zarad obezbeđenja praktičnih finansijskih ušteda u budžetu opština (koje, kao i Republika, vazda kubure sa novcem!) dozvolio da zarad finansijske efikasnosti opštine biblioteka može da ostane i u okviru drugih organizacija, ako se time omogućuje finansijska ušteda u budžetu, a koja je pak od koristi i po Republiku.

Uvek se moglo, naime, lako dokazati da će ušteda po budžet biti veća ako ne postoje zasebne stručne službe u osamostaljenim ustanovama (pravna služba, računovodstvo, čistačice, itd.), te je to i iskorišćeno od strane političkih struktura (kako onih državnih, tako i od strane nacionalnih) jer je svako mogao dobro da prođe. Država da uštedi koju paru, a nacionalni reprezenti da preko nominalne uštede proguraju puzeći kulturni aparthejd u kojem je njihova lukrativna liderska pozicija neprikosnovena i zajemčena.

I znaš šta je najlepše? To što je prethodno političko-legislativni stav kodifikovan i u najnovijem Zakonu o bibliotečko-informativnoj delatnosti koji je na snazi od 24. I 2012, a koji u Čl. 12 St. 3 izrekom kaže:
„Biblioteke se mogu obrazovati i kao organizacione jedinice drugih ustanova, organizacija, udruženja i drugih pravnih lica, ako ispunjavaju propisane uslove.”
Ende. :roll:

Mogu ja imati moje mišljenje o tome i, štaviše, logički do besvesti dokazivati da postojećim rešenjem Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina bez odobrenja g. Tamaša Korheca i njegove političke stranke sa mononacionalnim predznakom niko pod milim bogom ne može da postane direktor Kulturno-obrazovnog centra, odnosno rukovodilac bibliotečkog odeljenja istog, pa makar da se zove i Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic. Mogu isto tako i da dokazujem da se ni postojećim većinskim političkim strukturama u lokalu to takođe ne dopada – i to kako onima sa mononacionalnim predznakom (politička centrala Nacionalnog saveta preferira ljude koji nisu iz lokalne podružnice dotične stranke), tako i onim drugima (nacionalni savet ne dopušta da bilo koja osoba koja ne pripada, ili koja pak nije bliska partiji koja kontroliše većinski mononacionalni korpus dospe na rukovodeću poziciju, bez obzira na postojanje stručnosti). Sve je to irelevantno, usled rezultata političke trgovine na visokom republičkom nivou, kojom je zarad kupovine političke podrške korpusa nacionalnih manjina i sledstvenog pozicioniranja kao vlasti dopuštena ultimna majorizacija od strane jedne mononacionalne političke grupacije, čiji jedini kvalitet predstavlja nacionalna reprezentura kao profesija. Koju mnogi štedro koriste.

Znaš, ja sam koliko protekle nedelje o ovome jasno i glasno raspravljao na sednici Odborničke grupe DS u Senti. Svi su se složili da sam u pravu. Apsolutno svi, uključujući i članove stranke koji su po nacionalnosti Mađari, a koji su otvoreno rekli da je tozakonsko rešenje ordinarna glupost koju je napravio politički vrh naše vlastite stranke, a koji je, figurativno rečeno, zarad kile mesa zaklao vola. Ali su isto tako otvoreno rekli i da ne postoji način da se to prevaziđe, jer se ne može nivo već stečenih manjinskih prava naknadno sužavati. Od toga bi se smesta napravila internacionalizacija odnosnog pitanja, u kojoj bi većinski politički organizovani mononacionalci od komarca napravili slona. Ako ne veruješ meni, pitaj Bojana Pajtića, koji takođe za sve ovo već odavno zna. I to ne samo od mene.

I šta sada? Da se ovo sve kaže u lokalnom parlamentu? Nema problema. Iskazivanje mišljenja je potpuno slobodno. Reći će se, a onda će skupštinska većina preći ćutke preko toga, iz raznorodnih konformističkih razloga. Novca, karijere, popularnosti... itd. Da se alarmiraju sredstva javnog informisanja? Može, nema problema. No nakon jednog ili dva članka sve će pasti u zaborav pod prilivom novih tegoba dana. Da se priopći neoficijelno Našem Zetu Seržu (Bramercu)? Nema problema – čovek je vrlo uljudan, sretoh ga baš večeras, uljudno smo si uzajamno klimnuli glavama, siguran sam da će sa interesovanjem saslušati elaboriranu, naučno utemeljenu prezentaciju. Ali on će zasigurno uz ono uljudno, blago snebivanje, reći da predmetna materija nije u njegovoj nadležnosti, premda će jamačno biti voljan da neformalno kolegama sa evropskih pravnih foruma kaže koju o jednom juridički neuobičajenom sistemskom rešenju. No ni njegove kolege neće zvanično učiniti ništa, jerbo Više Briselske Eurointegrativne Direktive nalažu ignorisanje ili čak zabašurivanje takvog slučaja. Nije politički oportuno, a može da šteti i karijeri, dok u današnje vreme gotovo niko više nije toliko lud da rizikuje lukrativnu egzistenciju zarad pravne esencije. Druga su vremena.

Istinski mi se čini da bi možda najbolje bilo insistirati na uspostavljanju Srpskog manjinskog nacionalnog saveta u svim onim opštinama gde su Srbi faktička nacionalna manjina, a sa pravom suspenzivnog veta na upravna rešenja. Bilo bi u skladu sa juridički već utemeljenim korpusom sredstava manjinske zaštite, a dovelo bi i do prestanka konstantne majorizacije većinske manjine stvaranjem svojevrsne pat-pozicije. U kojoj bi istinska saradnja i uzajamno uvažavanje svih činilaca jedne društvene zajednice morali da budu respektovani.

O posledicama toga rešenja na međunarodno-pravnom planu ne bih dalje evaluirao. Bojim se da bi donelo više negativnih nego pozitivnih stvari. Ali šta drugo da se radi kada Evropa i žuđeni prosperitet po svaku cenu i nadalje nemaju alternativu?
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Ako sam dobro shvatio, ti si, i ne samo ti, nemoćan po tom pitanju?
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Novosti u varoši

Post od aleksey »

 
LibrarTy napisao:Sve je to irelevantno, usled rezultata političke trgovine na visokom republičkom nivou...
E, OVO je suština svega. :x

"Pijačni" i "neprovereni" izvori, kojima, zbog prakse zadnjih dvadesetak godina, ovdašnji plebs poprilično veruje, kažu da su još Sloba i Kasa - svi ovi kasniji su i inače samo (bleda) kopija Slobe... - imali deal tipa: "Daj mi onih 4-5 opština na severu da radim šta hoću, a zauzvrat dobijaš podršku na republičkom nivou i NEinternacionalizaciju mađarskog nacionalnog pitanja".

Isti ovi "pijačni" i "neprovereni" izvori, sve one "neverne Tome" koji tvrde da je ova izjava čista paranoja, podsećaju na period oko prošlih republičkih izbora 2008. godine: svi lokalni odbori partija su naveliko sklapale (čak i zvanične, pismene) koalicione sporazume sa svim i svakim, samo da bi se, u lokalu, u tih 4-5 opština, VMSZ "skinuo" sa vlasti. Odjednom, Kasa je, nenajavljeno, na Surčinu sačekao Botu sa nekog njegovog puta, imali su kraći nejavan razgovor u VIP salonu aerodroma, nakon čega su ovi lokalni odbori dobili nalog da sklapaju koaliciju sa VMSZ-om, a zauzvrat Kasa više nikada, ali nikada, nije izgovorio reč "atrocitás", mada mu je, par meseci pre toga, to bila svakodnevna uzrečica.

E, sad, gledajući gornji problem sa ovog aspekta (koji ne tvrdim da je tačan, ali nije ni nemoguć) pitanje je da li je "zbog kilo mesa zaklat vo", kao zamišljaju Biblijevi camaradi, ili je upravo obrnuto...

- o -
Brankica napisao:...mene interesuje da li će se nešto promeniti ili makar pokušati da se promeni...
Mislim da je osnovni preduslov za tako nešto (conditio sine qua non) da se konačno (posle višegodišnjih najava) promeni zakon o izborima za lokal (ne i za republiku i pokrajinu, samo za lokal), gde će se glasati za Čoveka, a ne za Partiju.
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Ponekad je potrebno i zaklati vola radi kile mesa, ako će ta kila mesa nekome spasiti život.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

A ko je to, ako smem da priupitam, bio toliko kahektičan da je zarad blagobitija njegovog onog sirotog narečenog vola trebalo klati? :?

Što se pak pitanja moje moći & nemoći tiče, čini mi se da mi personalni potencijal opstoji u oblasti krepkoga prdoglasja. Znano je, naime, svima da mali dim požar najavljuje. :roll:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Zaboravi da smo išta pričali.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Ja nikada ništa istinski bitno ne zaboravljam, dragaj dušo moja. :)

Znaš, uvek imam pred sobom inspirišuće primere, koji jasno kazuju da istina kad-tad mora da izađe na videlo. Poput ovog:Opusti se. Nije još zašlo sunce svih dana. ;)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Nastavak našeg malenog serijala o dogodovštinama u miloj nam opštini moraću, poštovane dame i gospodo, da ovoga puta započnem jednim retoričkim pitanjem: Verujete li još uvek u bajke o Deda Mrazu? Ukoliko pomenuto pitanje smatrate deplasiranim u ovom dobu i ovim vremenima, moraću da Vas razuverim. Verovanje u znamenitog dobrostivog starca, radog da podari sve pravedne & dobre, smatra se za neophodan uslov valjanog i po opštu korist građanstva poleznog odborničkog odlučivanja u senćanskom lokalnom parlamentu!

U kojem ulogu Deda Mraza ima gđa Predsednica skupštine, ulogu Čudesnog Stada Plemenitih Irvasa Odeljenje za skupštinske i izvršne funkcije, a ulogu Dobre Dečice vrli Odbornici SO Senta.

Bajka je za pisca ovih redova počela da postaje stvarnost juče, u 8.47 H, kada je isti kročio u velelepno, slavnom tradicijom bremenito i tužnom oktobarskom kišom pri plafonu promočeno zdanje Svečane sale SO Senta. Dežurna službenica Skupštine mu je naime, uz osmeh uručila novi materijal, koji se inače nije nalazio Skupštinskoj Zbirci čiji je obim iznosio 353 strane, a koja mu je, blagovremeno i u skladu sa odredbama Poslovnika o radu SO Senta dostavljena posredstvom lakonogog skoroteče 5 dana pre početka sednice.

Sadržina tog čarobnog, upravo bajkovitog dokumenta, izgleda ovako:

Slika

Laptop računar & fleš-memorija za svakog Odbornika - krizni ekonomski conditio sine qua non SO Senta

Nastavak je bio poezija čista, od koje svako srce uistinu mora radošću da zablista!

Veselju srca & Toržestvu duše pisca ovih redova uistinu nije bilo kraja: ta u dokumentu je – crno na belo (m) – stajalo da Štedrost Darovatelja jošte uvek opstoji čak i u doba Kriznoga Belaja! U njemu je, naime, izričito navedeno da će Odbornici ubuduće raditi na polzu narodnu uz pomoć tehnoloških čudesa, jerbo kompjutabilnu snagu uma im nužno je elektronski uzdići vo višnja nebesa! :roll:

Ono, doduše, piscu ovih redova nije bilo baš najjasnije kako će to pomenuta fizička memorijska jedinica (fleš-memorija) preko Općinstva biti u prilici da elektronskim putem do odbornika dođe: ta fleš-memorija ne može (koliko Nauka znade!) kroz žicu bakarnu da prođe! Ali ostavivši po strani tu logički & fizički inkozistentnu tvrdnju, ostatak poruke je uistinu ogrejao svačiju dušu, premda više bio je on nalik na valjanu sprdnju. Ta šuma se više – predsednica Skupćine to nam reče! – neće hudo seći, a reka papira pak do odbornika više neće preko tekliča sirotoga teći! Štaviše, kako nam Zamenik predsednika opštine obeća, 29 računara besplatni su sasvim – u tome i jeste vaistinu sva naša sreća! Svaki laptop ponaosob će tek 1,20 dinara Općinu da košta, a uz njih ide jošte i besplatna elektronska nam pošta! ::D

No na te reči crv sumnje u pisca ovih redova se uvuče, te namah prokleti racionalni strahovi realističnog mu uma krenuše da ga muče! Ta znano je da besplatnoga ručka i poklona za džabe u modernome svetu nema, pa kakva je onda zapravo Deda-Mrazovska darovna to šema? Nije valjda da je laptop besplatan tek kad za njega Općinstvo 24 rate od po 2.500 dinara mesečno plati, ili možda još i duže – ta Vrag će ga bez iščitavanja samog Ugovora znati! No Ugovora ne videsmo mi, nepotrebno beše to, jerbo Deda Mraz garantuje da na koncu radovaćemo se svi - a Obveznici Poreski pak osobito. :roll:

No pisac redova ovih Predstojnike upita belodano, znaju li oni koliko će Općina, tj. Poreski Obveznici njeni nakon 365 dana počev od jučerašnjega, te laptopove da plate – red je da barem mi Odbornici to zasigurno znamo, a red bi bio da i Vi birači isto to takođe znate! Isto tako upitah hoće li nakon tri godine rezervnih delova za uređaj taj da bude, ako CPU njegov usled kondenzovane vlage (zbog kišnice u Velikoj Sali) ispadne kontaktne sreće hude. Štaviše, ako procesor tog uređaja trajno u nepovrat nam ode, ta gde su garancije da će poverljivi podaci (npr. oni o civilnoj odbrani!) u memoriji biti zaštićeni od neautorizovanih očiju, aoj naš vrli odbornički rode! Uza sve to, materijali na papiru zarad iščitavanja u po bela dana ne potrebuju struju, a i litijum-jonske baterije pak kada se nakon dve godine na deponiju bace litijum-hloridom svu okolinu našu milu truju... :ugeek:

No sve te brige odoše nedugo potom niz hladnu i mutnu Tisu, jerbo odbornici vrli (sem izuzetka jednog bednog!) od Deda Mrazovoga dara rastati se hteli nisu! Laptop svima treba, niz vodu modernosti treba da se sada pliva, dok će kišnica hladna niz zidove Svečane sale i dalje blago da se sliva... :ymparty:

PS: O prekoračenjima budžeta o kojima reč na Skupštini se povede ne bih drobio ja Vama sada. Na njemu će zarad postizanja balansa krajnjeg biti jamačno jošte puno rada. :twisted:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Novosti u varoši

Post od Upravnik »

Da bi se dobilo 29 besplatnih lap-topova, treba nešto i kupiti. Elem, koliko ja znam, to ide ovako: kupiš određeni broj mobilnih telefona sa paketima i dobiješ određeni broj lap-topova besplatno.
Ja bih molio da besplatne lap-topove dobiju i predsednici skupštinskih odbora. Zbog obimnosti materijala, naravno.
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Znači tehnička čudesa namenjena uvećanju umnih kapaciteta gradskih predstojnika zapravo uopšte nisu besplatna? Izvrsno – to je upravo i bila naša poenta u skupštinskom obraćanju, nakon kojeg smo sa indignacijom odbili da preuzmemo to po opštinske poreske obveznike i građane Sente upravo direktno rasipničko i – u suštini! – beskorisno elektronsko sokoćalo, namenjeno faktičkom uzdizanju image-a gradskih predstojnika, a ne faktičkom povećanju racionalnosti prilikom donošenja skupštinskih odluka! :!:

Da je donošenje odluka zasnovano na načelima matematički fundirane racionalnosti, odobornicima bi bila predočena ekonomska kalkulacija nabavke i korišćenja uređaja, od koje su svi donosioci faktičkih, a skupštinskim odbornicima hladno serviranih (uzmi ili ostavi) rešenja pak klone kao od kuge! Sve je divno, modernoj Senti to baš treba, ali uvid u ugovore i kalkulaciju odbornicima niko ne da!!! Niko ne osporava činjenicu da cena štampanja jedne stranice skupštinskog materijala ( u koju ulaze: papir, štamparska boja, amortizacija štamparske mašine, metalne spajalice i plata sa minulim radom skupštinskog mehanografa-tehničara g. Antala Sela!) staje tek 1,20 dinara po stranici. Budući da je skupštinski materijal imao obim od 353 stranice, lako je izračunati da je poreske obveznike Sente materijal za proteklu sednicu stajao svega 423,6 din. po odborniku, tj. 12.284 din. za svih 29 odbornika. Bez ikakvog dodatnog troška vezanog za električnu energiju koju je nužno koristiti za rad računara na kojem se skupštinski materijal iščitava, bez dodatnih troškova postavljanja elektrorazvodne instalacije (koja tek treba da se sprovede!) u velikoj Sali SO, bez potrebe za menjanjem okolinu inače teško zagađujućih i prokleto skupih litijum-jonskih baterija nakon cca. 2 godine (ili 300 – 500 ciklusa punjenje-pražnjenje) na svakom uređaju i bez straha od kvara samog uređaja.

Racionalnom umu je nepojmljivo da se na skupštinsakoj sednici tokom koje se sat i pedest tri minuta kuka i zapomaže zbog žestokog budžetskog deficita, u kojem su, na primer, prekoračenja u pojedinim stavkama bila i više nego četvorostruka, bez trunke zazora donosi odluka o korišćenju uređaja koji će mesečno zapravo da koštaju opštinu 86.564 dinara! Takvog rasipništva nema ni u Švajcarskoj, koja ima neto-budžetski suficit od 2,8 milijardi franaka, a ne neto-budžetski deficit kao mi! Jaučemo da u MZ Tornjoš stalni troškovi iznose 217,97% od predviđenog budžetskog iznosa, a socijalna davanja zaposlenima pak 1236,39% planiranog budžeta!!! Kukamo da realizacija budžeta u budžetskoj stavci Izgradnja fontane u Gradskom parku iznosi 111,48 %, dok ona u aproprijaciji Naknade članovima komisija SO pak 122,42%! Na sav glas lelečemo da realizacija troškova putovanja članova SO, Predsednika opštine i čl. Opštinskog veća iznosi 294,27 %, dok usluge po ugovoru nadmašuju odobreni budžet sa 105,16%, te naričemo i u očaju kose čupamo što smo u oblasti održavanje spomenika kao opština po osnovu usluga po ugovoru realizovali budžet u iznosu od 458,34 %! Krasno, zar ne? Samo nam laptopovi nedostaju! Da se vidi ko je u XXI veku, dok Velika Sala SO Senta fino prokišnjava! :evil:

Gubitke JP „Elgas” od cca 5.000.000 dinara pak već će nekako pokriti poreski obveznici Sente. Ako nemaju pojma kako, neka uzmu u ruke abakus, ili parče hartije i olovku. Saznaće u roku od 15-20 sekundi. Bez ikakvog dodatnog utroška električne energije. :roll:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Novosti u varoši

Post od Upravnik »

Moje prethodno izneto je samo jedna od mogućnosti kako se to radi. Teško mi je poverovati da neko, danas, poklanja nešto tek tako.
No, možda se našao neki donator-dobrotvor (što nije nemoguće) koji je poklonio dotične lap-topove.
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4669
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od Bibliotekar »

Svakako. Deda Mraz i Rudolf. Prvi je Donator, a drugi Dobrotvor.

Skupštinski odbornici će im ubuduće, a pre početka samog skupštinskog rada, u znak blagodarja pevati Odu Zahvalnosti:U karaoke verziji. Može da se izvede preko laptopova. :roll:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Novosti u varoši

Post od aleksey »

 
Lukašenko napisao:možda se našao neki donator-dobrotvor (što nije nemoguće) koji je poklonio dotične lap-topove...
Dobri moj Uspravniče, i ti i ja smo dovoljno matori da znamo da je besplatno UVEK najskuplje.
Mislim na kraju, kad konobar dođe da "podvuče žutim"... :ymdevil:
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Novosti u varoši

Post od Upravnik »

Na konferenciji za novinare u opštini (22. maja) je saopšteno da će Senćansko mađarsko kamerno pozorište od oktobra meseca zaposliti devet (!?) mladih profesionalnih glumaca.
Pitam opštinskog odbornika kako će se isplaćivati plate ovim glumcima kada budžetom za 2013. godinu ta radna mesta nisu predviđena i iz kojih sredstava, kada je poznato da budžetski korisnici od opštine već dva meseca nisu dobili ''žute banke'' za svoje programe i troškove (osim za struju i telefon)?
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Novosti u varoši

Post od aleksey »

 
Znam da pitanje nije upućeno meni, ali bar da pokušam.
Pitam opštinskog odbornika kako će se isplaćivati...
Starim, oprobanim, srbijanskim "demokratsko-transparentnim" metodom: DONACIJOM.

Ali u onoj "našoj" verziji. Znaš ono, ja, na primer, "doniram" opštini za to pozorište 10.000,00 €, oni meni, sasvim slučajno, nameste neki tender od 1.000.000.00 €, pomalo se svi "ugradimo" u tu cifru i .... kraj.Sve legalno. Donacije su zakonom dozvoljene, a tenderi su, naravno svi, u ovoj zemlji oduvek bili zakoniti (do Kindera).

:(( :(( :((
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Prvo se registruje Senćansko mađarsko pozorište kao gradska institucija, postane korisnik budžeta, ukine im se plaćanje 30% od zarade od karata, koje mi, uzgred, plaćamo, zatim se prepiše 50% u vlasništvo zgrada pozorišta istoj toj institucije, pa se zaposli glumački kadar koji će biti tamo stalno zaposlen i od jutra do sutra koristiti pozorište (njihovo je) i sledeće je da će zbog zauzetosti bine, zbog mogućnosti da odlučuju, zbog vlasničkih prava, moći da kažu: Evo vam termin za jednu predstavu i to 2-3 probe, tek toliko da održimo privid uvažavanja nacionalne manjine u Senti. A pošto ovo i ne interesuje srpski živalj za par godina će se desiti sve gorenavedeno. Tiha voda breg roni.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
tanja
Postovi: 401
Pridružio se: 08 Dec 2010, 13:15
Lokacija: Senta

Re: Novosti u varoši

Post od tanja »

A jel to može tako, po tom redosledu kako si naveo? A to za nezainteresovanost srpskog življa si 100% u pravu... Ali da kritikuju rad i trud drugih,eee tu su šampioni sveta! :evil:
The only difference between a good day and a bad day is your attitude.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11000
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Novosti u varoši

Post od branko »

Ja samo opisah kako se desilo, a šta će biti - videćemo. Ali verovatno će biti, da nas neće biti.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost