Neproverene vesti

Odgovori
Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Neproverene vesti

Post od Upravnik »

Bibliotekar napisao: ... odlazim u sredu na još jedno prijatno druženje sa državnim organima, koji znaju da na kooperativnost savesnog građanina uvek mogu računati.
Mi smo to nekad zvali taster.
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
...taster
Ih, bre, Lukašenko. Nemoj tako grubo.

Upakuj to malo u celofan. Npr. "Bibli postao Aleksa Žunjić"...
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

Postao? Uvek bio....
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

A nije jedini... :))
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od Bibliotekar »

Ržete li to iznova juridički neosnovano, gospodo moja draga? Ta zar ste u Vašim štedrim & bogougodnim kvalifikacijama minorne mi ličnosti posve zaboravili na kategoriju krivičnih dela protiv pravosuđa, Svevišnji vas u šumu društvenoga Haosa ne okrenuo!

Zar ste zaboravili činjenicu da je kako Zakonom o krivičnom postupku SFRJ (čl. 149) tako i Zakonikom o krivičnom postupku RS (čl. 253) bilo i jeste propisano da svako treba i ima pravo da prijavi krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, te da navede dokaze koji su prijaviocu poznati? Žalosno je da se ta sveta opštedruštvena i moralna obaveza svakog građanina kao aktivnog participanta sistema društvene samozaštite ismeva i vrednosno srozava! Nije ni čudo što se zbog ovakvog gubljenja etičko-juridičkog kompasa mi kao društvo i nalazimo tu gde trenutno jesmo.

U čabru. :!:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
Pošto si ti moj dragi drug, evo ti četiri činjenice (za razmišljanje), a pod rednim brojem pet ti je jedan savet (za tebe, naravno, "pro bono")

1.
svako ... ima pravo da prijavi krivično delo...
Ovo zaista piše u sada važećem Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP)
Doduše, ne u čl. 253. već u čl. 280.

2.
...svako treba... da prijavi krivično delo...
Ovo u sada važećem ZKP-u nigde ne piše (barem što se, kako ih ti nazivaš, "savesnih građana" tiče)


3. Taj tvoj čl. 253. na koji se pozivaš, prestao je važiti još 11.09.2009. godine (podesi sistemski datum na kompjuteru pre nego počneš da googlaš).


4. Što se krivičnih dela protiv pravosuđa (čl. 331. - 342. Krivičnog zakonika - KZ) i obaveza "savesnih građana" tiče, jedino je kažnjivo ako ne prijaviš saznanje o izvršenom krivičnom delu za koje je propisana kazna zatvora od 30 ili 40 godina (čl. 332. st. 1. KZ)

Moraš priznati da krađa bicikla svakako nije takva vrsta krivičnog dela, jer je za krađu propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine (čl. 203. st. 1. KZ).

5. Pošto nas sve (samozvano), kako ti to kažeš, "juridički edukuješ", potrudi se barem da sadržina te edukacije bude tačna i istinita.

Da ne bi nekim "zlonamernima" (ko je rekao Brankica) palo na pamet da "ržeš... juridički neosnovano".

Tvoj (omiljeni) seoski fiškal. :ymhug:
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od Bibliotekar »

A pošto ste pak Vi moj oficijelni pravni zastupnik koji bi, makar nominalno, trebao da se više brine o zaštiti mog objektivno oštećenog ekonomskog interesa negoli o očuvanju ugleda vrlog osnovano osumnjičenog gospodina K. S. [„Interese klijenta advokat treba da stavi ispred sopstvenih interesa i interesa svojih kolega, drugih učesnika u postupku i trećih lica.” - Kodeks profesionalne etike advokata, Sl. glasnik RS 27/2012], evo i za Vas par pukih pro bono konstatacija, a potom i nekoliko pitanja:
Ovo u sada važećem ZKP-u nigde ne piše (barem što se, kako ih ti nazivaš, "savesnih građana" tiče)
Ali ipak ne dovodite u pitanje postojanje navedene obaveze u ranijim Zakonicima, npr. onima iz vremena SFRJ, kada su osobe koje bi uprkos tome što tek udovoljavaju tada važećim pravilima i nadalje mogle da budu pežorativno nazivane tasterima
Što se krivičnih dela protiv pravosuđa (čl. 331. - 342. Krivičnog zakonika - KZ) i obaveza "savesnih građana" tiče, jedino je kažnjivo ako ne prijaviš saznanje o izvršenom krivičnom delu za koje je propisana kazna zatvora od 30 ili 40 godina (čl. 332. st. 1. KZ)
Fenomenalno. Ukoliko, dakle saznam, a ne prijavim krivično delo za koje je zaprećena kazna od, recimo, 8 godina, ja neću moći da budem pozvan na krivičnu odgovornost i neću moći da budem kažnjen. No meni se i nadalje čini da prijava takvog dela i dalje predstavlja moju građansku obavezu.

A sada evo i par striktno juridičkih pitanja:

1. Postoji li eventualno u aktuelnom KZ kvalifikovani oblik krivičnog dela krađe, poznat pod nazivom „teška krađa” (mrzi me da sada podešavam pretraživač, a - objektivno! - na taj se način gube i interesantni rezultati pretrage)?

2. Ukoliko postoji, jesu li eventualno nabrojeni kvalifikativi za postojanje iste?

3. Da li pružanje relevantnih informacija državnim organima o postojanju izvesnih determinativa vezanih za KD teške krađe predstavlja moju građansku obavezu?

Nastavak potpuno samozvane juridičke edukacije će uslediti nakon prispeća Vaših cenjenih odgovora. Koji bi, za razliku od mnogih pređašnjih Vaših edukativa (osobito onih u forumskom poglavlju „Demokratija made in USA”), takođe po mogućstvu trebali da budu tačni i istiniti.

Vaš omiljeni Bibliotekar.
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
O ugledu izvesnog S.K. - uopšte ne brinem. Nisam mu ni tata, a, bogami, ni mama.
Moj post je bio odgovor na "juridičku edukaciju" i na "juridički neosnovano rzanje".
...U doba SRFJ...
Da, nesporno.
No, tada je, primera radi, krivično delo bilo i homoseksualnost (sem u Sloveniji), a danas si, malte ne, građanin drugog reda ako nisi LGBT, ili ih ne slaviš do boga.
... meni se čini da prijava... predstavlja moju građansku dužnost...
Ne sporim da ti se može činiti šta god ti poželiš ili osećaš.
Ali se ipak nemoj pozivati na krivična dela protiv pravosuđa, jer ono što se tebi čini - tamo ne spada.

Odgovori na tvoja pitanja su:

1. DA, postoji krivično delo Teška krađa.

2. Kvalifikative za tešku krađu pogledaj na kraju posta.

3. Zakonska obaveza prijave - NE postoji. Zaprećena je kazna od 1 do 8 god. zatvora.
Što se "građanske obaveze" tiče - ti najbolje znaš šta i kako ti se "čini".
Тешка крађа

Члан 204.

(1) Учинилац дела крађе (члан 203) казниће се затвором од једне до осам година, ако је крађа извршена:

1) обијањем или проваљивањем затворених зграда, станова, соба, каса, ормана или других затворених простора или савлађивањем механичких, електронских или других већих препрека;

2) од стране групе;

3) на нарочито опасан или нарочито дрзак начин;

4) од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно оруђе ради напада или одбране;

5) за време пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса;

6) искоришћавањем беспомоћности или другог тешког стања неког лица.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и учинилац дела крађе ако вредност украдених ствари прелази износ од четристопедесет хиљада динара или украдена ствар представља културно добро, односно добро које ужива претходну заштиту или природно добро.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе или ако вредност украдених ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od Bibliotekar »

E, lepo. :)
Da, nesporno.
Hvala! Upravo je to bila nameravana poenta mog prethodnog odgovora. Vrli g. Upravnik, koji je svojom odista neuviđavno-imputirajućom primedbom prouzrokovao ovo zamešateljstvo, pri deljenju svojih „komplimenata” je koristio iskaz „ mi smo to nekad zvali taster”. Ono „nekad” se po svoj prilici odnosilo na doba SFRJ, budući da u doba Nemanjića izraz „taster” nije bio niti je mogao biti u leksičkoj upotrebi. :roll:
No, tada je, primera radi, krivično delo bilo i homoseksualnost (sem u Sloveniji), a danas si, malte ne, građanin drugog reda ako nisi LGBT, ili ih ne slaviš do boga.
Mala korekcija u pogledu kažnjivosti polnih radnji između osoba istog spola: KZ BiH, Makedonije, Srbije i Kosova zadržali su rešenje koje je inicijalno bilo doneto u KZ FNRJ iz 1951, a koje je propisivalo kažnjivost za dobrovoljni protivprirodni blud između lica muškog pola (čl. 186, st. 2 – pederastija), ali ne i između osoba ženskog pola (tribadija). Tu inkriminaciju nisu sadržali KZ Crne Gore, Slovenije, Hrvatske (osim ako je punoletno lice vršilo protivprirodni blud sa maloletnikom koji je navršio 14 godina) i Vojvodine.

Inače nema apsolutno nikakve prepreke da se u slučaju promene generalne društvene intencije pomenuto rešenje iz 1951. ponovo ne aktuelizuje. legislativna zbivanja u Ruskoj Federaciji pružaju lep primer za to. ;)
Ali se ipak nemoj pozivati na krivična dela protiv pravosuđa, jer ono što se tebi čini - tamo ne spada.
Pardon - utvrdili smo da odnosna materija nekada jeste spadala i u njih. Konkretno, u vreme SFRJ. Stoga je potpuno logično što neke vremešnije osobe, formirane kao ličnosti u nekim drugim, prošlim vremenima, u vremenima u kojima su čak lično veoma dobro poznavale tada važeće odredbe pozitivnog prava, te negda kodifikovane izraze društvene regulative smatraju za važeći obrazac društveno odgovornog ponašanja. :idea:

Tim pre ukoliko im neke kategorije trenutno važećeg Ustava daju osnovu za takvo tumačenje.

Ali o tome ću nešto kasnije. ;)
1. DA, postoji krivično delo Teška krađa.

2. Kvalifikative za tešku krađu pogledaj na kraju posta.
Blagodarim! Izgleda da je nešto iz juridičke epohe SFRJ ipak ostalo nepromenjeno i do današnjih dana. Doduše donekle izmenjeno, ali – generalno! – i nadalje savršeno opstojeće! :ymhug:

Recite mi, dragi moj g. Aleksey sada sledeće: a šta se danas smatra „naročito drskim načinom” izvršenja i izvršenjem uz „savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka”?

Ja sam, znate, smatrao naročito bitnim da nadležne državne organe upoznam sa eventualno pod ove kategorije svedivim činidbama osnovano osumnjičenog kradljivca moje pokretne imovine. :ymhug:

A sad o onom zapravo najbitnijem u celoj ovoj stvari.
Što se "građanske obaveze" tiče - ti najbolje znaš šta i kako ti se "čini".
E, tu smo zapravo u juridičkom problemu, dragi moj g. Aleksey. Mi imamo Ustav. A aktuelni Ustav (ako sam dobro podesio pretraživač !) u čl. 54 izrekom kaže sledeće:
Dužnost je svakoga da drugome pruži pomoć u nevolji i da učestvuje u otklanjanju opšte opasnosti.


Recite mi, molim Vas, šta bi trebala da znači konkretno ustavna odredba „pomoć u nevolji”? Da li bi se juridički moglo braniti stanovište po kome bi pružanje pomoći drugome u nevolji predstavljalo i obavezu međusobne solidarnosti ljudi, oličenu u ispoljavanju odgovornosti svakoga prema svima i svih prema svakome u jednoj organizovanoj društvenoj zajednici, te da je sledstveno tome obaveza erga omnes svake jedinke da npr. svima pokradenima (u ovom našem konkretnom slučaju!) pomogne putem tzv. indirektne asistencije , a po načelu Ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere.

Čini se da savršeno validna Ustavna osnova takve građanske obaveze objektivno postoji. :ugeek:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
Iako svaki prosečan Srbin misli da je upravo on najbolji *ebač, najbolji selektor fudbalske reprezentacije i najbolji pravnik (tumač pravnih normi) – moraću te razočarati: krađa TVOG bicikla nije i nikako ne može biti Teška krađa. Jerbo:

1. Prema danas važećim propisima, krivično delo Krađa (čl. 203. KZ) postoji ako je vrednost ukradene imovine preko 5.000,00 dinara. Ako je ispod te vrednosti, radi se o krivičnom delu Sitna krađa (čl. 210. KZ).
2. Sve do 24.12.2012. godine ova granica je bila 15.000,00 dinara (vidi čl. 18. zakona u „Službenom glasniku“ RS broj 121/12 str. 3.). Dakle, i u doba kada je tebi ukraden bicikl (čini mi se, maja 2012. godine)
3. Krivična odgovornost učinioca se utvrđuje po propisima koji su bili na snazi kada je delo učinjeno (čl. čl. 5. st. 1. KZ). Dakle, u vezi tvog bicikla, primenjuje se granična vrednost od 15.000,00 dinara.
4. Samo Krađa, uz postajanje nekih kvalifikatornih okolnosti može biti Teška krađa. Sitna krađa nikako ne može „prerasti“ u Tešku krađu, bez obzira na te kvalifikatorne okolnosti. (vidi čl. 204. KZ)
5. Pošto je tvoj bicikl imao godina otprilike kao ja, teško da će bilo koji objektivni veštak proceniti vrednost tvog bicikla, u vreme krađe, na iznos od preko 15.000,00 din. Kolika je afekciona (emotivna) vrednost tog bicikla za tebe – sud ne interesuje.
6. DakleM.... – troć.

Što se tiče TVOG tumačenja odredbe čl. 54. Ustava RS, isto je toliko preširoko i pravno neutemeljeno, da bi smo se, vrlo lako, primenom istoga, mogli naći u životno i pravno prilično bizarnim situacijama, po kojima:

- svako je po Ustavu dužan narkomanu koji „krizira“ (u nevolji je) pribaviti drogu, da se čovek ne bi patio dalje.
- roditelji su po Ustavu dužni svoju sitnu decu „ponuditi“ pedofilu koji je uznemiren i neurozan (u nevolji je), jer duže vreme nije zadovoljio svoje seksualne nagone.
- trgovci su po Ustavu dužni dozvoliti da im se iz radnje iznese roba, bez plaćanja, od strane ljudi koji ne rade i nemaju redovnih izvora prihoda (pa su stoga u nevolji)
- itd. itd...

Meni je već odavno poznata tvoja neutoljiva želja da pokažeš i dokažeš da si uvek i jedino ti u pravu, kao i želja da kradljivac TVOG bicikla bude osuđen minimum na tri smrtne kazne dnevno (pre ili posle jela), ali ipak moraš paziti na eventualne posledice takvih „juridičkih edukacija“ o tumačenju propisa i Ustava. To su ipak opšte norme, i ne nalaze se tamo samo radi opravdavanja omaškom izrečene konstatacije, niti samo za slučaj „krađe Bibliotekarevog bicikla“, već za širok dijapazon raznoraznih životnih situacija. Jezičko izvrtanje sadržaja i kvazi tumačenje smisla pravnih normi ipak ostavi tamo nekim advokatima koji, u zavisnosti od stanja u državi i pravosuđu, od toga manje ili više lepo žive, već vekovima.

P.S. Naravno, i ova "nastavna lekcija" je bila pro bono. Ipak si ti moj drug.
:ymhug:
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Neproverene vesti

Post od Upravnik »

Čekaj samo... sad će on tebi da odgovori. Za jedno tri dana, dok prelista sve zakone, enciklopedije, a bogami i Ustav.

A što se Biblijevog bicikla tiče, to ne da je teška krađa, nego je stvar za smrtnu kaznu.

Elem, reče Bibli: ''A pošto ste pak Vi moj oficijelni pravni zastupnik...'' a ja pitam koji će mu pravni zastupnik kad je on najbolji pravnik ikad rođen na kugli zemaljskoj?
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

E, kad Bibli dođe na vlast, uvešće šerijatsko pravo. A ja ću prvi stradati. Mislim da ni vas dvojica nećete bolje proći.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od Bibliotekar »

Oh, ta evo nama ponovnog izliva inventivnoga velikodušja. Izvrsno. Bar će biti prilike da si malo razmrdamo vijuge. :)
krađa TVOG bicikla nije i nikako ne može biti Teška krađa.
Opet trčite pred juridičku rudu, vrli moj pravozastupniče. Ta na osnovu čega ste, za ime sveta, uopšte i pomislili da plediram da KRAĐA MOG bicikla predstavlja KD teške krađe? Poenta je da HETEROGENI STICAJ više krivičnih dela krađe (uključujući, između ostalih i one tzv. male vrednosti) može da usled ostvarivanja bića dva ili više krivičnih dela, a na osnovu pravila supsidijariteta Lex consumens derogat legi consumptae aprobira samo jedno - teže krivično delo. :twisted:
Meni je već odavno poznata tvoja neutoljiva želja da pokažeš i dokažeš da si uvek i jedino ti u pravu...
Pitanje je, naravno, možete li da dokažete postojanje s Vaše strane navedene želje. Znate i meni je, kao i mnogim drugim osobama, poznata Vaša neutoljiva i potpuno legitimna želja da pokažete da ste Vi najveći juridičko-edukativni metafizičar-seksolog u Potisju & okolini. Ali pomanjkanje objektivnih dokaza za navedenu tvrdnju istu čini problematičnom, baš kao i onu prethodno s Vaše strane iskazanu tvrdnju glede mene. :ymhug:
Što se tiče TVOG tumačenja odredbe čl. 54. Ustava RS, isto je toliko preširoko i pravno neutemeljeno...
Oh, ta da li je to VAŠE TUMAČENJE slučajno postalo i kvalifikovano tumačenje? Ukoliko jeste, budite tako dobri pa nam predočite DOKAZ. :twisted:
Što se Biblijevog bicikla tiče, to ne da je teška krađa, nego je stvar za smrtnu kaznu.
I to specijalnu! :!:
Elem, reče Bibli: ''A pošto ste pak Vi moj oficijelni pravni zastupnik...'' a ja pitam koji će mu pravni zastupnik kad je on najbolji pravnik ikad rođen na kugli zemaljskoj?
Zbog idiotskih odredbi novih Zakona o krivičnom i parničnom postupku, zbog kojih više (za razliku od epohe bivše SFRJ!) niko bez advokata ne može da izađe pred sud, pa će tako oni koji ne mogu da plate ostati bez pravne zaštite. X(

Ovo zakonsko rešenje je inače sa aspekta ustavnosti veoma sporno i moglo bi se oboriti na Ustavnom sudu. Osim, naravno, ako moj vrli pravozastupnik, g. Aleksey, ne tvrdi suprotno. Onda ima da ne može. Vo vremja! :lol:
E, kad Bibli dođe na vlast, uvešće šerijatsko pravo. A ja ću prvi stradati. Mislim da ni vas dvojica nećete bolje proći.
Ni brige, dragaj dušo moja! U tom slučaju Ti ćeš ići u kolhoz da organizuješ tamošnji uzgoj ribe, a paralelno sa tim kooptiraćemo te u i Ministarstvo kulture - objektivno si zaslužio. ;)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

"juridičko-edukativni metafizičar-seksolog" "HETEROGENI STICAJ" "da li je to VAŠE TUMAČENJE slučajno postalo i kvalifikovano tumačenje" "kolhoz da organizuješ tamošnji uzgoj ribe".... =))
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
Tu tvoju "izlaznicu" (iz nevolje) tipa "Pruži dokaz!" ti je, za vjek vjekova, sa'ranio naš vrli Lukašenko, još pre godinu-dve, pa ću ti samo ponoviti njegov odgovor: Pruži ga Ti!

Ako nisi shvatio, da ti ponovim.
Naććuuuuli uši: krađa TVOG bicikla nije i nikako ne može biti Teška krađa. Punkt.
Tvoja konstrukcija i tumačenje "heterogenog sticaja", po kojem je to JEDNO delo, i to teže, ne pije vodu. Barem ne u našem krivičnom zakonodavstvu.
Za detalje, pročitaj čl. 60. st. 1. KZ gde govori o "...суд ће претходно утврдити казне за свако од тих дела..." (podvlačenja moja).
...juridičko-edukativni metafizičar-seksolog u Potisju & okolini...
...pomanjkanje objektivnih dokaza za navedenu tvrdnju...

Povodom ovih polja delovanja (osim metafizike), ostavio sam, iza sebe, par tragova (veoma objektivnih i opipljivih). Mislim, "...u Potisju & okolini...".
Slobodno se raspitaj...
...niko bez advokata ne može da izađe pred sud...
Notorna... hmmm, netačnost.
I u jednom i u drugom postupku može sam, ako tako želi.
Jedino u krivičnom postupku (ne i u parničnom), AKO angažuje punomoćnika (što inače, ne mora činiti), onda punomoćnik mora biti advokat. Kao i branilac, ako ga okrivljeni želi.
...pa će tako oni koji ne mogu da plate ostati bez pravne zaštite...
Apsolutno netačno.
I direktno suprotno mnogim zakonskim odredbama.
Moj najdraži Bibliotekar, pre neki dan, aludirajući na krađu svog bicikla napisao:Pravda je spora - ali dostižna.
Njegov vrli pravozastupnik, želeći da ga poštedi dalje blamaže, napisao:Zato bolje sačekajmo tvoj sutrašnji odlazak u policiju, da vidimo da li se tvoj bicikl nalazi među pronađenima
E, sad budi dosledan, vrli poštovatelju istine i činjenica, pa objasni Neši i Branku (meni nemoj, već sam informisan), šta se danas zaista desilo u policiji i da li su prihvatili tvoju "juridičku edukaciju".
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

Bogami, ako ti ga pruži, neće stati u jedan post.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Neproverene vesti

Post od aleksey »

 
Slušaj, potpuno si u pravu.

Anakonda je ipak anakonda. Ne bi ona stala ni na ceo forum, a nekmoli u jedan post.

DakleM: Bibli moj dragi, nemo' da si mi ga pružio, ni slučajno.
Ja se s' tim čudom ne bih mogao izboriti. :-o
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4749
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od Bibliotekar »

E, danas je baš plodotvoran forumski dan! Idemo u novu rundu!
Pruži ga Ti!
Avaj, ja to niti mogu niti treba da činim. A zašto?

1. Tvrdnju nisam izrekao ja već Vi. Ergo: teret dokazivanja je na Vama. :)

2. Nepostojanje (negativna ascertacija) fenomena se ne dokazuje. To sam Vam već jednom objasnio – onomad kada se povela bogougodna rasprava o meni upućenom komplimentu-konstataciji „Ti nisi normalan.” Po istom osnovu se u pravu dokazuje krivica, a ne pak nevinost.

Stoga idemo još jednom. Vi tvrdite:
Meni je već odavno poznata tvoja neutoljiva želja da pokažeš i dokažeš da si uvek i jedino ti u pravu...
Izvrsno. Ako već tvrdite onda i dokažite. :ymhug:
Naććuuuuli uši: krađa TVOG bicikla nije i nikako ne može biti Teška krađa. Punkt.
Tačno. A sada pak i Vi naćulite Vaša ušesa: TO UOPŠTE NIJE PREDMET SPORA! Sporno je zapravo to što Vi meni premanentno odričete mogućnost dobijanja moralne satisfakcije (za materijalnu ja uopšte nisam ni zainteresovan!) posredstvom davanja LIČNOG DOPRINOSA prikupljanju predmetnih činjenica vezanih za procesuiranje i konačnu osudu jednog višestrukog počinioca KD, a po osnovu sticaja.

Da li je sada jasnije, ili treba da Vam crtam? :roll:
Tvoja konstrukcija i tumačenje "heterogenog sticaja", po kojem je to JEDNO delo, i to teže, ne pije vodu. Barem ne u našem krivičnom zakonodavstvu.
Pobrkali ste HOMOGENI i HETEROGENI sticaj, dražejši. Po definiciji:

HOMOGENI STICAJ – počinilac sa jednom ili više radnji čini ista ili istovrsna KD

HETEROGENI STICAJ – počinilac sa jednom ili više radnji čini raznovrsna KD.

E, a sada dolazi teorijsko-juridički tandrbal: Ako naime važi ovo (a važi!):
4. Samo Krađa, uz postajanje nekih kvalifikatornih okolnosti može biti Teška krađa. Sitna krađa nikako ne može „prerasti“ u Tešku krađu, bez obzira na te kvalifikatorne okolnosti. (vidi čl. 204. KZ)
Postavlja se prejudicijelno pitanje: koliko je to prokletih bića krivičnih dela zakonodavac zapravo predvideo? Jedno ili dva?
Za detalje, pročitaj čl. 60. st. 1. KZ gde govori o "...sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih dela..." (podvlačenja moja).


Sve je u redu. Slobodno neka utvrdi. I to sa svim relevantnim okolnostima vezanim za svako pojedinačno KD i neka onda odredi jedinstvenu kaznu! Koja pak mora biti viša ( i višestrukom počinitelju zaista etički primerenija!) nego u mom individualnom slučaju puke sitne krađe. :)
Povodom ovih polja delovanja (osim metafizike), ostavio sam, iza sebe, par tragova (veoma objektivnih i opipljivih). Mislim, "...u Potisju & okolini...". Slobodno se raspitaj...
Problem je pak, kao što već i slutite, upravo metafizika. Nju upražnjavate jedino sa mojom malenkošću. :(
Notorna... hmmm, netačnost; Apsolutno netačno.
Stvarno? Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, dovodi javnim izjavama u zabludu građanstvo? Bože, šta li smo dočekali... :shock:

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema- ... -advokatom
E, sad budi dosledan, vrli poštovatelju istine i činjenica, pa objasni Neši i Branku (meni nemoj, već sam informisan), šta se danas zaista desilo u policiji i da li su prihvatili tvoju "juridičku edukaciju".
Danas se nije dogodilo ama baš ništa. Bio sam službeno sprečen da odem u policiju. Ali koliko sutra ću imati nove informacije za sve Vas. :lol:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
tanja
Postovi: 401
Pridružio se: 08 Dec 2010, 13:15
Lokacija: Senta

Re: Neproverene vesti

Post od tanja »

Bato, Batoooo, nisu te valjda zadržali u policiji :-s :-ss
The only difference between a good day and a bad day is your attitude.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11099
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Neproverene vesti

Post od branko »

Mora da traže tumača.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost