(Ne)budi se istok i zapad?

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Pajtić naprednjacima: Idemo sad polako...

Beograd - Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ponovo je reagovao i postavio pitanje koje je izazvalo rat saopštenjima sa novosadskim odborom SNS.

Donosimo njegovo saopštenje u celosti.

"Naprednjaci,

Danima od vas tražim odgovor na pitanje zašto usvajate Zakon o radu bez javne rasprave. Vi me danima vređate. I mislim da sam konačno shvatio u čemu je problem u našoj komunikaciji.

Zato idemo sad polako.

1) Zašto
2) usvajate
3) Zakon
4) o
5) radu
6) bez
7) javne
8) rasprave?

Samo zaokružite koju od tih osam reči ne razumete.

Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić".
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Brisel češlja Zakon o radu

U Briselu se od 24. do 26. juna održava bilateralni skrining za poglavlje 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju. Stručnjaci Evropske komisije utvrđuju stanje u toj oblasti u Srbiji, sa ciljem da se napravi ocena usklađenosti sa evropskim standardima.

Šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević rekla je u Briselu da je ocenjeno da je Srbija delimično usklađena sa standardima EU, ali da je najznačajnije da će nakon skrininga biti potpuno jasno šta su dalji koraci, i da se pravi plan za potpuno usklađivanje.

Upitana da li je razmatran nacrt Zakona o radu, kojem se deo javnosti u Srbiji žestoko protivi, Mišćević je navela da se raspravljalo o trenutno važećem stanju, ali da su stručnjaci Evropske komisije dobili nacrt.

- Dali su pozitivno mišljenje o samom zakonu, kao i komentare pa je ministarstvo dalo još jedan nacrt. Dakle, nisu ne-upoznati sa ovom materijom - rekla je Miščević.

Proteklih nedelja iz Evropske komisije stigla su ozbiljna upozorenja Vladi u Beogradu na proceduru usvajanja novog zakona o radu koji nije prošao potrebnu javnu raspravu. U evropskoj praksi usvajanja zakona smatra se nedozvoljivim usvajanje zakona bez mišljenja stručne javnosti i, posebno, nevladinih organizacija i udruženja građana.

Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin novinarima je danas rekao da su predstavnici Evropske komisije veoma pozitivno ocenili ono što je urađeno kada je reč o detaljima bitnim za poglavlje 19.

- Što se tiče Zakona o radu, bio je pominjan i mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da predstavnici Evropske komisije smatraju da je to dobar predlog i da su brojne direktive Evropske komisije usvojene ovim predlogom i da on u značajnoj meri harmonizuje naše radno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU - naveo je Vulin.

Evropski standardi, sa kojima Srbije treba da se usaglasi tokom pregovora, Srbiji bi trebalo da donesu savremene radne odnose, uz povećanu fleksibilnost i povećanje konkurentnosti, ali i dobru zaštitu radnika i razvijeni socijalni dijalog.

U oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja, Brisel ima podeljenu nadležnost sa državama članicama, odnosno dopunjava aktivnosti koje sprovode članice.

Kada je reč o Zakonu o radu, od Srbije se očekuje usklađivanje sa direktivama koje se odnose na organizaciju radnog vremena, odnosno definicije radnog vremena, noćnog rada i razmaka između radnih dana. Od Srbije se pre svega traži veća fleksibilnost u pogledu organizacije radnog vremena.

Srbija se usklađuje i sa direktivom o bezbednsoti i zdravlja na radu i 20 pratećih direktiva, kojima se predviđaju posebne mere bezbednosti na radu, kao i opreme za ličnu bezbednost i prevencija određenih rizika.

Kako su ranije rekli u pregovaračkoj grupi, to je veoma dinamična oblast jer se pojavljuju novi rizici, pa se pronalaze i nove mere za sprečavanje opasnosti.

U ovo poglavlje spada i zapošljavanje. Prema ranijim informacijama, Nacionalna strategija zapošlajvanja je usaglašena sa EU.

Inače, danas su sindikati u Beogradu zatražili od premijera Aleksandra Vučića i ministra rada Aleksandra Vulina da dođu na sastanak u sindikat i objasne šta novi Zakon o radu donosi i koja će verzija biti razmatrana u parlamentu, pa će posle toga biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta.

Lider sindikata UGS Nezavisnost Branislav Čanak je izrazio sumnju da će se Srbiji sa novim zakonom o radu dogoditi ono što se desilo u istočnoj Aziji, gde su ukinuta prava radnika, kapital je došao u te zemlje, ali danas radnici u njima rade za dva dolara dnevno.
Zakon o radu mora efikasnije da zaštiti radnike

Tekst novog Zakonu o radu mora da bude poboljšan, jednostavniji i jasniji, a prava zaposlenih lakše ostvarljiva, kaže za “Blic” Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Kada govorite o jasnijem tekstu, na šta konkretno mislite?
-Zakonske odredbe moraju da bude tako formulisane da na osnovu njih i laik može da zna ne samo koja su njegova prava, već i da predvidi da li će uspeti u sporu ili ne. Smatram da su u novom zakonu potrebna jasna i precizna rešenja i za rad na određeno vreme i za rad na neodređeno vreme i za zaštitu od nesnovanog otkaza i za zloupotrebe poslodavaca. Ukoliko norme ne budu jasne, ukoliko opet zahtevaju tumačenje ili se ne promeni komplikovanana procedura zaštite, onda ćemo u sudovima imati sve više predmeta.

Po standardima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i našeg Ustavnog suda radni sporovi spadaju u prioritete, ali se ne završavaju za šest meseci, kako to zakon nalaže. Zašto?
- To jesu prioriteti, a naročito predmeti koji se odnose na otkaze i isplatu minimalnih zarada. Međutim, još važeći Zakon o radu propisuje ’’narazuman’’ rok od šest meseci u kome predmet radnog spora mora pravnosnažno da se okonča. Takva odreba, koja nalaže sudu kalendarski rok da pravosnažno završi neki predmet, ne treba uopšte da postoji. Ni u Zakonu o radu, niti u bilo kom propisu. Pored toga, valja imati na umu da je prema Zakonu o praničnom postupku, čije se odredbe primenjuju kada je u pitanju ova vrsta sprova, nemoguće ispoštovati šestomesečni rok. Naime postupak koji se vodi u radnim sporovima umnogome liči na krivični postupak (načelo legaliteta, pravo na odbranu u postupku otkazivanja ugovora o radu...). To znači da predmeti mogu biti veoma komplikovani ili složeni, kad se radi o utvrđivanju činjenica. Obično je u takvim postupcima potrebno da se saslušaju brojni svedoci, izvedu razni dokazi i obavi jedno ili više veštačenja. Uz sve to rok za odgovor na tužbu je 30 dana, pa kada sudija prvostepenog suda dobije predmet i pošalje tužbu na odgovor, ’’izgubio’’ je ceo mesec od tog roka čekajući pomenuti odgovor.

Da li je šestomsečni rok za pravnosnažno okončanje radnih sporova ostao i u nacrtu novog zakonskog teksta?
- Nisam upoznata sa najnovijim predlozima. Ali je prema predhodnom nacrtu bilo. Mislim da je predloženo brisanje te odredbe.

Odreba o roku nije jedino što treba menjati u postojećem Zakonu o radu?
- U Zakonu o radu treba bolje urediti fleksibilne oblike zapošljavanja. To je rad van radnog odnosa, a posebno rad preko privatnih agencija za zapošljavanje, ili takozvani ’’lizing’’. Naime, Srbija nije još donela zakon koji bi regulisao takvo angažovanje radne snage. A opšte je poznato da su hiljade radnika u navodnom radnom odnosu kod ovih agencija, koje ih iznajmljuju raznoraznim velikim sistemima. Agencije i veliki sistemi su našli korisnu računicu. Agencije za iznajmljivanej dobijaju proviziju, a sistemi takve radnike plaćaju daleko manje nego zaposlene na određeno ili neodređeno vreme.
Takođe, rad na određeno vreme trebalo bi da bude duži nego što je sada. Postojeće odrebe koje poslodavci često zloupotrebljavaju, jer ljudi dolaze u situaciju da rade po osam i više godina na određeno vreme i da nemaju zaštitu. Zbog toga je i Vrhovni kasacioni sud morao da interveniše i zauzme pravno shvatanje da bi sprečio sukcesivno zaključivanje tih ugovora.

Šta još valja drugačije urediti?
- Potpuno mora da se izmeniti koncept zaštite sindikalnih predstavnika. Preciznije, zaštita mora bude jasna i svedena u razumne okvire. Ne bi trebalo da se, na primer, događa da u jednoj sindikalnoj organizaciji imate 100 članova i da svi oni, kao sindikalni predstavnici u određenim sindikalnim organima, budu zaštićeni od otkaza.

Da li ste upoznati sa rešenjima iz novog Zakona o radu čije se donošenje najavljuje ovog leta?
- Ne, videla sam samo tekst zakonskog predloga koji je povučen. Imao je neka dobra, ali i loša rešenja koja ograničavaju prava zapslenih, kao što su odredbe o naknadma za godišnji odmor, ili naknade štete za vreme spora zbog nezakonitog otkaza.

Ne može se poreći ni odgovornost sudstva za nefiaksno rešavanje radnih sporova?
-Smatram da je nedovoljan broj sudija u proteklom periodu radio ove predmete, a posebno da nije bio dovoljno edukovan. Edukacije su izostale ili zbog nedostatka sredstava ili zbog loše organizacije. Ali ni jedna edukacija iz oblasti radnog prava nije izvršena od 2008. godine. Da nije napravljen takav propust sugurno bi imali veći broj završenih predmeta u radnim sporovima. Takvu vrstu specijalizacije ne treba prepustiti ličnom interesovanju, odnosno želji sudije za usavršavanjem.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Udovički: Zakon o radu "izglasan" na izborima

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da se o novinama kao što su one koje donosi Zakon o radu odlučuje kroz izbore, na kojima je većina građana glasala za reforme.

"Javne rasprave su važan mehanizam uključivanja onih koji su zainteresovani i na koje će neki propis da deluje iz dva razloga - kako bi se obuhvatila njihova politička volja, a da bi i tehnička rešenja dobila proveru onih koji će ih primenjivati. Ne valja da se ne poštuje procedura, ali u slučaju novog zakona o radu je reč o sadržaju o kom društvo odlučuje upravo onako kako se sada radi", navodi Udovički za Danas na pitanje zašto neće biti organizovana javna rasprava o novom zakonu o radu.

Kako je istakla, suštinski, o novinama kao što su one koje donosi Zakon o radu odlučuje se upravo kroz izbore, na kojima je većina građana glasala za reforme, znajući da to podrazumeva stvaranje uslova za rast zapošljavanja i kroz pregovore na nivou Socijalno-ekonomskog saveta, na kome, na kraju, ne mora da dođe do potpune saglasnosti, jer Vlada i Skupština donose konačnu odluku.

Na pitanje o očekivanom širem paketu zakona koji će regulisati rad u javnoj upravi, Udovički je navela da će postojati jedan ili više zakona o platama u javnoj upravi (lokalnoj samoupravi, državnim agencijama i u javnim službama), kao i zakoni, uredbe i drugi propisi vezani za zapošljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih.

Što se tiče smanjenja plata, ona je istakla da je potrebno odvojiti odvojiti linearno smanjenje plata od deset odsto od uvođenja reda u plate i zarade.

"Ovo prvo moramo da uradimo iz fiskalnih razloga. A zatim, malo kasnije da uvedemo red u sistematizaciju plata i trošenje, što, po pravilu, ne donosi neke naročite uštede, već omogućava da se vremenom pazi na strukturu zarada, kako bi trošenje sa jedne strane zarada bilo racionalno, a sa druge strane da se podstiče stručnost i nezavisnost u radu", rekla je Udovički.
I demagogiju je, vidim, apsolvirala.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Samostalni sindikat: Zakon o radu u službi stranih interesa

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštilo je danas da izmene Zakona o radu bez javne rasprave predstavljaju otvoreno podaništvo stranim interesima, jer, kako ocenjuju u saopštenju, niko razuman ne bi mogao da zaključi da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u zemlji.

"Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada iako to čine i najrazvijenije zemlje, olakšano otpuštanje u zemlji gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošljavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilj kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrabljivanje", navedeno je u saopštenju SS.

Sindikat smatra da je nemogućnost zapošljavanja i nesigurnost radnog mesta već dovelo do toga da mladi ljudi u Srbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti.

"Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima", navedeno je u saopštenju.

SS najavljuje da će javne rasprave o novom zakonu o radu ipak biti - ako ne onakve kakva je predviđena zakonom, onda će je biti na trgovima, u preduzećima, fabričkim krugovima, ulicama.

Na toj i takvoj javnoj raspravi učestvovaće oni koji na koje se zakon odnosi, a to su radnici i svi građani Srbije, najavljuju iz sindikata.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Izmene Zakona o PIO vode u demografsku katastrofu

Beograd - Udruženi sindikati Srbije "Sloga" upozorili su danas da bi se pooštravanjem uslova za penzionisanje i izjednačavanjem starosnog uslova za žene i muškarce na 65 godina, Srbija mogla naći na rubu demografske katastrofe.

"Srbija je u poodmakloj fazi demografskog starenja jer je, po popisu iz 2011. godine, starijih od 65 godina bilo oko 1,2 miliona, a stari čine 16,8 odsto stanovništva što Srbiju, s prosečnom starošću stanovnika od 41,6 godina, svrstava u jednu od najstarijih zemalja u svetu", ukazuje Sloga u saopštenju.

Taj sindikat smatra da se sadašnja nepovoljna proporcija između broja zaposlenih i broja penzionera može rešiti povećanjem proizvodnje i otvaranjem novih radnih mesta, kao i poboljšanjem uslova života i podizanjem kvaliteta zdravstvenih usluga, a nikako pooštravanjem uslova za odlazak u penziju koje od Srbije, kako je navedeno, zahtevaju medjunarodne institucije, poput MMF-a.

"Ukoliko ubuduće bude umiralo više ljudi nego što se rađa, već 2032. godine, kada bi trebalo da se izjednači starosna granica žena i muškaraca za penzionisanje, biće nas manje nego danas, a svaki četvrti stanovnik Srbije biće stariji od 65 godina i pitanje je ko će onda dočekati svoju zasluženu penziju", ukazala je "Sloga".

Po predlogu izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je Ministarstvo rada objavilo u utorak na svom sajtu, uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca bi do 2032. godine trebalo da se izjednače, a značajna izmena je umanjenje penzije u slučaju prevremenog penzionisanja.

Novina je i da će žene koje su rodile jedno dete, imati pravo na uvećanje radnog staža za šest meseci, za dvoje dece je uvećanje staža godinu dana, a za troje dece dve godine.

Predloženo je i da beneficirani radni staž ubuduće nemaju oni koji rade administrativno-tehničke poslove.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Nema više pregovora, sada protesti

Beograd -- Lideri sindikata UGS Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije saopštili su da neće nastaviti pregovore s vladom o zakonu o radu i najavili proteste.

Branislav Čanak i Ljubisav Orbović su novinarima, nakon sastanka u sedištu UGS-a, rekli da će prvi protestni skup biti organizovan u Beogradu 23. jula, a ukoliko izmene tog zakonskog akta ipak uđu u skupštinsku proceduru, oni će, kažu, kampovati ispred zgrade parlamenta.

Čanak i Orbović kažu da Vlada Srbije greši kad misli da strane investitore u Srbiju dovodi jeftina radna snaga.

To je, smatraju oni, velika zabluda.

"Pregovori su zvanično prekinuti još 29. maja i sve što je posle toga usledilo bio je pokušaj prevare", rekao je Čanak objasnivši da je i preksinoćnji sastanak kod premijera takođe bio pokušaj prevare, jer je na sastanku dogovoreno jedno, a već sutradan na sastanku Radne grupe zadužene za pregovore, saopšteno nešto sasvim drugo.

On je podsetio da je na sastanku s premijerom dogovoreno da će se prihvatiti prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, ali sutradan to nije učinjeno, već je na sastanku Radne grupe predstavljeno 16 novih članova zakona, koje niko od predstavnika sindikata nije video, a ponuda je glasila - uzmi ili ostavi.

"To nisu pregovori, to je siledžijstvo. Doneli su i rekli - potpišite ovo", rekao je Čanak.

On smatra da su predstavnici vlade svojim ponašanjem jednostrano prekinuli pregovore i da će zbog toga sindikati raditi ono što svuda u svetu rade kad ih neko onemogući da pregovaraju - pokrenuće štrajkove i proteste.

Orbović je podsetio da će protest 23. jula na Trgu Nikole Pašića biti održan kao skup upozorenja, a ukoliko Zakon o radu ode u skupštinsku proceduru, protesti će biti konstantni, doneće i šatore i kampovati preko puta parlamenta.

On je podsetio da nije problem samo nov Zakon o radu, već i zakoni o privatizaciji, penzijsko-invlaidskom osiguranju i stečaju.

"To nisu reformski zakoni, već zakoni koji urušavaju prava zaposlenih u Srbiji. Te zakone neko po automatiznu donosi i pušta u javnost, bez ikakvih dogovora i saglasnosti", rekao je Orbović.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je iznenadjen odlukom predstavnika sindikata da prekinu pregovore sa Vladom Srbije o Izmenama i dopunama zakona o radu i da organizuju proteste, ocenjujući taj potez neodgovornim.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4808
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Budi se istok i zapad...

Post od Bibliotekar »

Američka privredna komora u Srbiji: Usvajanje Zakona o radu prvi korak u pravom smeru

Američka privredna komora u Srbiji saopštila je danas da je usvajanje Zakona o radu prvi korak Vlade Srbije u pravom smeru, ka odlučnom sprovođenju reformi i pokretanja privredne aktivnosti Srbije. Izmene Zakona o radu olakšaće zapošljavanje starijih osoba, radnika kojima je ostalo nekoliko godina do penzije, kao i mladih koji čine polovinu nezaposlenih u Srbiji, pokazuje analiza NALED-a

Slika

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) je navela da će Zakon o radu, čiji bi konačni tekst trebalo da usvoje poslanici Narodne skupštine, obezbediti predvidljivost regulative radnih odnosa, pravnu sigurnost i biti garant investitorima da se uslovi poslovanja neće menjati.

Izmene Zakona o radu, uz doslednu primenu, sprečiće zloupotrebe kako od strane nesavesnih poslodavaca, tako i od nesavesnih zaposlenih, ocenjuje Američka privredna komora.

Dodaje se da bi buduće reforme radne regulative trebalo da regulišu pitanja upošljavanja radnika, kao i da se usklade propisi koji regulišu reprezentativnost organizacija poslodavaca i sindikata, u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada.

Usvajanje Zakona o radu je prvi u nizu reformskih zakona koje je neophodno doneti, ali je neophodno urediti i oblasti koje će omogućiti predvidivost poreskog opterećenja, smanjenje sive ekonomije, povećanje likvidnosti privrede i brže dobijanje dozvola za izgradnju, navodi se u saopštenju.

Američka privredna komora u Srbiji predstavlja više od 190 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje su ukupno u Srbiji investirale 14 milijardi evra.

(Tanjug)
P.S: Boki, dušo, kad Ameri kažu da je nešto dobro, to onda tako ima i da bidne. Zna dobro Amerika šta sve Srbadiji je dala, njojzi stoga treba samo reći „hvala”! :ugeek:

Slika
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Budi se istok i zapad...

Post od Upravnik »

*EB'O vlast kojoj Amcham određuje pravila ponašanja. :evil:
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4808
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Budi se istok i zapad...

Post od Bibliotekar »

Ta nemoj biti tako neumoljivo rezolutan. Znaš, doslednost bi u tom slučaju nalagala da tu sramotnu & unižujuću činidbu preduzmemo i spram nekih nama znanih i po opći demokratsko-privredni prosperitet nedvosmisleno zaslužnih lica, koja su onomad više no delatno ručavala & nadasve plodotvorno konferisala sa Srbiju danonoćno ekonomski preporođujućim predstavnicima AmCham-a:

Slika

Uzdanica DS-a, g. Mirko Cvetković, zbori na jubileju AmCham-a u svojstvu premijera Vlade RS

Sigurno se sećaš tih znamenitih izjava iz 2012, kada je oficijelno od strane vrloga Premijera Ondašnjega najavljivano da će u budžetu Srbije za tu godinu biti zadržani podsticaji za investicije po otvorenom radnom mestu kao svojevrsna Praksis-Filozofija (oprosti mi na rabljenju plemenite uspomene, o Korčulanska letnja školo!), no da će konkretna raspodela novca biti stvar Ministarstva ekonomije.

Deficit državnog budžeta Srbije je te godine trebao da bude negde oko 1,5 milijardi €, a za subvencije je tada bilo izdvojeno oko 600 miliona €.

Deficit budžeta koji je i tada izazivao kritike nekih polupismenih ekonomskih trabunjala sa nekim šugavim doktoratima nauka bio nam je tada glavna fiskalna antirecesiona mera.

AmCham je upravo tada dao konstruktivne sugestije i komentare za unapređenje oko 80 zakona i podzakonskih akata iz oblasti privrednog zakonodavstva, institucionalizovavši dijalog sa vrlim predsednikom Vlade, te obavivši preko 60 sastanaka sa različitim nivoima u okviru svih delova državne administracije, koji su rezultovali u izmenama 30 propisa.

Šteta je što su se posle toga Privredna klima općenito & Srpski državni budžet napose malčice, da prostiš, uneredili. No to je posledica Svetske Recesije. Koja, evo još i sada, nikako da mine... ~X(

No ni brige – sve će se to već nekako srediti. Samo da mi u Ej Uniju stignemo. Slika
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH KOJI SE UMANjUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

- Produžavanje trajanja rada na određeno vreme (sa jedne na tri i više godina)
- Smanjuje se naknada za korišćenje godišnjeg odmora/umanjenje za doprinos poslovnom uspehu Poslodavca).
- Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva(u slučaju sklapanja braka,porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice), sa sedam na pet dana
- Restrikcija kolektivnog pregovaranja (suštinskim nepostojanjem proširivanja dejstva kolektivnih ugovora)
- Smanjeno je davanje po osnovu minulog rada, čime se anulira kompletan staž kod poslodavca, te će se obračuvanovati samo kod poslednjeg poslodavca, čime se prosečno smanjuje platado 15%.
- Ukida se plaćanje po osnovu smenskog rada (umanjenje zarade za 26%).
- Zaposleni gubi pravo na nakn adu troškova ako promeni mesto stanovanja koje je ugovoreno ugovorom o radu , bez saglasnosti Poslodavca.
- Smanjuju se prava kod Poslodavca prilikom otvaranja stečaja (otežano utvrđivanje potraživanja zaposlenih...)
- Smanjuju se prava zaposlenih prilikom upućivanja na rad kod drugog poslodavca , jer onne može da zadržiranija prava kao kod novog poslodavca)
- Smanjuje se zaštita trudnica kod otkaza (mogućnost otkaza za vreme odsustva zbog povrede radne obaveze, ali to stvara mogućnost zloupotrebe)
- Na delu je gušenje sindikalnnog organizovanja i delovanja, jer se:
- DRASTIČNO smanjuje zaštita sindikalnog predstavnika (teškoće u dokazivanju da je stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog delovanja).
- Ograničava se delovanje i rad sindikata(prost-tehn. uslovi,mogućnosti za „profesionalno“ delovanje sindikata, visina naknade,časovi za sindikalni rad....)
U cilju lakšeg otpuštanja, uvodi se:
- Drastično se smanjuju prava zaposlenih kod nezakonitog otkaza (u pogledu visine naknade štete, što može dati „podsticaj“ za otkaz)
- produžavaju se rokovi kada poslodavac može da uruči otkaz-smanjuje se vreme kada zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak ima prednost pri zapošljavanju kod nekadašnjeg poslodavca,
- smanjuje se rok kada zaposleni može da pokrene spor
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

МУП Србије: Снимаћемо све који сутра протестују

Министарство унутрашњих послова саопштило је да ће у складу са Законом о полицији сутра снимати и фотографисати учеснике скупова испред Скупштине Србије и Министарства привреде.

За сутра од 11.30 до 17 сати најављен је скуп на Тргу Николе Пашића у организацији Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског синдиката индустрије, енергетике и рударства “Независност”, одакле ће учесници организовано у колони отићи до Министарства привреде у Улици кнеза Милоша 20.

“У складу са чланом 69. став 3. Закона о полицији Републике Србије, службеници Министарства унутрашњих послова снимаће учеснике овог скупа”, наводи се у саопштењу МУП.

Исто то важи и за учеснике скупа у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињеног гранског синдиката “Независност”, који ће се сутра у 12 сати окупити испред Скупштине Србије.

(РТВ)
Demokratija na delu...
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Vulin: Štrajk nema nikakve veze sa Zakonom o radu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da generalni štrajk koji su za sutra najavili sindikati u Srbiji, nema nikakve veze sa izmenama i dopunama Zakona o radu koje su na dnevnom redu Skupštine Srbije.
- Generalni štrajk nije posledica Zakona o radu, to zaista nema nikakve veze s generalnim štrajkom. Ko će u privatnoj firmi da sprovodi štrajk? Jedino možete da u javnom sektoru koji i inače ima velike probleme, sprovodite taj štrajk i sad ćete vi umesto da povratite poverenje u javni sektor, da ga izvodite na ulice - kazao je Vulin za Radio-televiziju Srbije (RTS).

On je rekao da se time "ne samo prave rovovi", a, kada sindikat i poslodavci ne mogu da postignu dogovor, država to preuzima u svoje ruke.
- Vi ćete ne samo da pravite rovove, već ćete iz države da izvlačite ljude koji obavljaju funkcije za gradjane da izvlačite da štrajkuju? - pitao je ministar za rad.

Vulin je istakao da će se izmenjeni Zakon o radu svakako sprovesti, bez obzira na "sve koji hoće da Srbija stane, da se ne promeni ništa i da se sačuva zakon po kojem je otpušteno 384.000 ljudi".

Po njegovim rečima, izmenama i dopunama Zakona o radu je proširena zaštita posebnih kategorija zaposlenih, a predvidjena je i zaštita dojilja.

- Ako uhvatite trudnicu kako krade, ako se tako nešto desi, u čemu je razlika izmedju trudnice, porodilje ili bilo koga drugog? Mi smo proširili zaštitu i, ukoliko poslodavac ne može da nadje posao osobi sa invaliditetom, dužan je da im isplati otpremninu kao tehnološkom višku, što do sada nije morao", dodao je on.

Kako je objasnio, Zakon služi da se poslodavcu obezbedi dobro poslovanje, a ministar smatra i da će znatno biti podignut nivo ovlašćenja inspekcije rada.

- Očigledno se mora 'krenuti iz rova', a ono što sindikati rade je samo kopanje rova i čine medvedju uslugu radničkoj klasi praveći od nje smetnju za promene u Srbiji, što nije istina. Radnik hoće da se nešto promeni - naveo je Vulin.

On je podsetio da će se danas raspravljati o predloženim amandmanima i da će predlozi opozicije biti prihvaćeni ako su bolji od predloga
Vlade.

Komentarišući izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su danas na dnevnom redu Skupštine, ministar je kazao da će i taj propis imati ekonomske efekte, poput beneficiranog radnog staža, "jer ne mogu da zaposleni u rudniku i direktor tog rudnika imati isti radni staž".
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

ПЕНЗИОНЕРИ ПОДИЖУ ПОБУНУ: Влада Србије нас је избрисала са списка живих!

Slika

Удружење синдиката пензионера Србије је издало проглас у коме се каже да Влада Републике Србије припрема списак пензионера које ће на дужи или краћи рок избрисати са списка живих (по категоријама), те да су најављене мере Владе пун „допринос“ том нестајању.

Даље се у саопштењу Синдиката пензионера наводи да док су старије генерације стварале, садашње млађије генерације (које су на власти) су се бесплатно школовали, а када су се „осамосталили“ посежу за оним што су садшњи пензионери (школујући и њих) оставили за старе дане – треће доба, – нестварајући ништа ново.

Пензионерски синдикат још истиче да су садашња и претходне власти (уназад 20 година) разбиле и развејали све што су они створили, те да су садашњи пензионери у младости поштено зарадиле своје пензије са свим плаћеним порезима, те да се то зове лична својина у свим земљама уређеним правним системом. Још истичу да је то неприкосновено право, да само они могу да располажем њоме за свој рачун и по својој вољи и на корист других, на принципима солидарности – а не отимачине.

Због тога пензионери поручују Влади Србије да не дирају у њихову личну имовину, јер нико од њих није завирио у џеп запослених у Влади, те да ни они немају право да завлаче своје руке у пензинерске џепове.

Удружење синдиката пензионера Србије у свом прогласу даље напомињу:
„Изградили смо радом, док смо радили, а нашу личну уштеђевину, позајмљивали смо и они су улагали у објекте, школе, рекреационе и рехабилитационе центре, бање, хотеле, путеве, железнице итд., користећи средства Фонда ПИО.

А сада када су распродали сва предузећа, која смо створили – посегли су и за оним што је изграђено нашом уштеђевином, коју смо оставили за пристојан живот, а позајмицу су схватили као поклон и причају како нас издржавају. Чак су мимо закона променили својим узурпаторским „законом“ и управљање Фондом што је исто када лопов донесе правила да слободно уђе у банку.

Шта треба да радимо?

Да се окупљамо сваког дана испред својих зграда, са својим комшијама, да објашњавамо: зашто је ово дрска пљачка, без црвенила на њиховом лицу.

Да објашњавамо да смо жртвовани зарад нејасне будућности, коју обећавају незаконитим работама.

Да се окупљамо у Месној Заједници, на трговима, да разговарамо са људима, да тражимо и објашњавамо да нам правна Држава не узима и ускраћује права стечена већ једном, по Закону, као што свим силама, па и силом обезбеђења, обезбеђују услове за разне мањинске и друге групе. Да нам објасне да ли је то ПРАВНА и пристојна држава, у којој се лична својина отима без питања, а да они који су крали, узимали, мешетарили и постали богати, отимањем и продајом туђег, мирно уживају „плодове незаконитог свог умешног и сналажљивог рада“.

Нема мера којим „богати и сналажљиви“ дају свој допринос бољем сутра.

Меко срце је ипак располућено! То је срце Српског Горског Цара, који дуби на глави и ствари види наопачке, јер је и положај наопак. УЗИМА ОД СИРОТИХ – штити богате. Тога би се постидели и „чувени“ шпански конкистадори (освајачи).

Да ли смо ми пензионери потрошна роба?!

Газдама у Вашингтону, Берлину, Лондону и Бриселу, “не требају” наша људска права у која спада и неприкосновено право на личну својину.

Оно што су ДОС-овци започели социјаним геноцидом – то преобучени националисти завршавају (довршавају) еутаназијом пензионера.

Ако се животне чињенице не слажу са намерама “меког срца” – онда тим теже по стварност – њу треба мењати и прилагодити је. Нећемо се ваљда држати закона , ко пијан плота – њихов је слоган.

Ако ће овим мерама Србија бити пристојна и уређена држава – да ли се пристојност мери свођењем броја пензионера на “пристојну” меру: што мање пензионера, то мањи трошак.

Да ли је уређена држава сила Закона или Закон силе, импровизација незнања, бахатости и додворништва?!

Своју личну својину подигли су на ниво Божанства – недодирљивости – нашу би да крчме заради државног и светског интереса.

МИ ХОЋЕМО ДА ЖИВИМО КАО САВ НОРМАЛАН СВЕТ !!!

Агенције и дирекције која једна другој сметају и у којима једни друге ометају, неће да укину, смање, реорганизују, оне троше годишње 10% пензионерског „буџета“. Њих би морали поново да запосле због тетке, стрине, ујне, кума и друга из детињства итд.

За нас – њиховим мерама постоји један пут у једном правцу , и много јефтинији за њих!!!

Над нама се надвила надолазећа несрећа! Ове мере су убиство једне генерације.

ЗАТО:

- УСПРАВИМО СЕ

- ОКУПИМО И

- ПОДИГНИМО СВОЈ ГЛАС.

ЧУВАЈМО НАШЕ ЗА ДОБРОБИТ НАШЕ ДЕЦЕ.

Ми већ улажемо у реформу, чувамо нашу децу, школујемо наше унуке, дајемо у потрошњу – плаћамо лечење, јер нам они то не обезбеђују или обезбеђују на кашичицу…

Свесни смо ситуације у којој се налазимо.

Зато устанимо и дигнимо глас ДА ПОКАЖЕМО ДА СМО ЗАСЛУЖИЛИ ДА ЖИВИМО!!!”.

У име Удружење синдиката пензионера Србије за потписник прогласа наводи се председник УСПС – Милорад Вујасиновић
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Zašto štrajkovi u Srbiji nemaju efekta

Poslednjih nedelja i meseci u Srbiji su štrajkovali radnici, advokati, policajci, profesori, studenti čak i fudbaleri, i dok se deo sociologa čudi što ih nema više, drugi smatraju da oni ne mogu imati većeg efekta jer je vlast jača i odoleće im.

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručuje da je štrajk legitimno sredstvo radničke borbe.

Srbija još nema zakon o štrajku, ali, dodao je, protiv toga niko ne može da ima ništa protiv.

- Vi imate pravo da izrazite svoje nezadovoljstvo i to je nešto što je potpuno opravdano i potpuno razumljivo. Naravno, uvek je pre štrajka koji vam je poslednje rešenje, dobro iscrpiti sve ostale metode. Treba razgovarati. Treba razgovarati sa poslodavcem, treba razgovarati sa državom - rekao je Vulin.

Sociolog Srećko Mihajlović smatra da su štrajkovi u Srbiji zakasnili, a sindikati razdvojeni po principu "svaka vaška obaška" - svaki štrajkuje iz nekih svojih interesa.

Razloga za to, prema njegovom mišljenju, ima nekoliko a ta zjedinjenost sindikata je svakako jedan od privih na listi.

- U istoj delatnosti ili istoj firmi ne štrajkuju svi sindikati. Pravo je osveženje na sindikalnoj sceni videti da postoji mogućnost dogovora sindikata. Nedavno smo imali dogovor sindikata u oblasti obrazovanja a gotovo jedinstvno su nastupili i sindikati iz policije. Ali u osnovi svaki sindikat radi za sebe - rekao je Mihajlović.

Jedan od razloga zbog kojeg je teško očekivati veće efekte štrajkova jeste i to što, kako kaže, aktulena vlast, odnosno "politički lider kaže da mu je uzor Margaret Tačer, koja je svojevremeno uspela da anulira društvenu ulogu britanskih sindikata upornošću ali i uz pomoć sile".

- Ako se postojeća vlast u Srbiji rukovodi tim uzorom, onda se može očekivati da će štrajkove pre izdržati postojeća vlast nego sami štrajkači - utoliko pre što nemaju nikakve štrajkačke fondove, sa odredjenom količinom novca, koja bi omogućila štrajkačima da prežive doba štrajkovanja - zaključio je Mihajlović.

Mišljenje predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranke Savić je drugačije. Ona, pak, ocenjuje da štrajkovi koji se proteklih meseci odvijaju u Srbiji imaju domete i efekte, neki su, kaže, jači, dok ostali svojom upornošću mogu da sprovedu svoje ciljeve.

- Sigurno da advokati imaju neuporedivo veći uticaj da zadovolje svoje zahteve, nego što to recimo imaju radnici zaposleni u preduzećima u restrukturiranju. Medjutim, potcenjivati i ove štrajkove je pogrešno. Ne sme se minimizirati niti jedan štrajk, jer on proizvodi odredjene posledice - istakla je ona.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

ŠTRAJK ADVOKATA Selaković: Pravosuđe blokirano da Mišković ne bi bio osuđen

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je danas da je zbog štrajka advokata, odnosno sprege politikanata i tajkuna celo pravosuđe blokirano, jer je nekome cilj da se Miroslav Mišković ne osudi i da se destabilizuje cela država i najavio da će država narednih dana preduzeti potrebne korake kako bi se što pre rešio problem.

Selaković je naglasio da neće biti dozvoljeno uvođenje haosa i da država može da se izbori sa ovim problemom, ali da se nikome neće dozvoliti da ucenjuje.

Ministar pravde je, na TV Pink, rekao da će se ovaj štrajk okončati, jer je veliki broj časnih i poštenih advokata koji hoće da rade i pozvao advokate koji su u štrajku da počnu da rade.

Upitan dokle će trajati štrajk, Selaković je odgovorio da najviše advokata zanima to pitanje.

BLOKADA Poreska kažnjava advokate štrajkače
Selaković je rekao da je na početku štrajka mislio da je reč o profesionalnim razlozima za štrajk i da je napravio veliki iskorak i dao predlog Advokatskoj komori, koji je bio čak i takav da je mogao da ga “ponizi”, kako bi se prekinuo štrajk, ali da je sada svima jasno da je u pitanju interes i sprega politikanata i tajkuna.

Selaković je istakao da veliki broj advokata, čine časni i pošteni ljudi koji su ušli u štrajk zbog visokog poreza, jer su za drugačija rešenja u zakonu o javnom beležništvu i njima se, protivno Ustavu, oduzima pravo na rad zato što žele da rade.

Međutim, s druge strane, Advokatska komora je tražila ukidanje notarske službe, koja postoji svugde u Evropi, rekao je Selaković.

Advokati će sami morati da nadoknade gubitke

On je ukazao da je predsednik Advokatske komore Srbije 1999. godine hapšen zbog primanja i davanja mita, a da je danas jedan od branilaca u predmetu protiv Miroslava Miškovića, dok je predsednik Advokatske komore Vojvodine savetnik predsednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića.

- U Srbiji neko smatra da je nedodirljiv za njene institucije, da neko ne mora da poštuje zakon, da neko može da opljačka državu za iznos od 10, 20 ili 17 milijardi dinara i da prođe nekažnjeno - rekao je Selaković i naglasio da “tako nešto neće moći da prođe”.

Ministar pravde je poručio da će sami advokati morati da nadoknade svoje gubitke zbog toga što nisu radili u proteklih 50 dana, a one, koji traže njegovu smenu, pozvao je da u to ubede predsednika vlade i poslanike u Skupštini Srbiji.

Komentarišući ono što se dogodilo u Londonskoj školi ekonomije, kada je Nikola Sandulović upao na predavanje premijera Aleksandra Vučića, Selaković je ocenio da “taj incident uopšte nije izolovana priča od svega ovoga”.

- Čovek, koji je najavljivao smrt pokojnog predsednika vlade Zorana Đinđića, otišao je u London, pojavio se na predavanju vređao predsednika vlade, vređao državu Srbiju - rekao je Selaković i dodao da se boji da je “otišao sa istim zadatkom, koji je imao i 2003. godine”.


A-ha! Sad mi je sve jasno. Aleksa je Miškovićev čovek!
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4808
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Budi se istok i zapad...

Post od Bibliotekar »

Šjor Aleksey – u ime Pravde utužujte smesta ovu mlađahnu juridičku analfabetu na položaju, koja ni ne trepnuvši čini krivično delo protiv Vaše časti i ugleda, optužujući Vas kao advokata za korupciju i to bez prezentacije ma i jednog jedinog dokaza za pomenutu tvrdnju! Štaviše, ovo juridički nedovoljno edukovano lice na položaju to pride čini u kvalifikovanom obliku, iznoseći svoju dokazima nepotkrepljenu tvrdnju putem sredstava javnog informisanja! :!:

Ako treba - terajte celu stvar do Strazbura. Garantovano dobijate! 8-)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Kad vam kaže bibli...
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 4808
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Budi se istok i zapad...

Post od Bibliotekar »

Slika

;)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11197
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Budi se istok i zapad...

Post od branko »

Od kada je na fejsu, više ni ne svraća na forum. :-w
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 9 gostiju